Totalrenovera Sverige - för full sysselsättning, välfärd & klimatansvar

Vi anser att riksdagsvalet 2018 är en ilsket röd varningssignal för svensk arbetarrörelse. Trots en allt mer arbetarfentlig och klimatfentlig politik så växer såväl Sverigedemokraterna som den traditionella borgerligheten. Att Vänsterpartiet går fram med drygt två procentenheter är bra, men ändrar inte helhetsbilden och motsvarar inte partiledningens tal om ett ”fantastiskt valresultat”. Det är tydligt att arbetarrörelsen inte förmått presentera ett helhetsprogram som svarar mot den oro många känner för bostadsbrist, sysselsättning, klimat och integration.

Läs mer…