Sverige bäst i världen – på marknadsreformer

Sverige har ett av världens mest marknadsutsatta utbildningssystem. Inget annat land har fri etableringsrätt, fritt skolval och tillåter rätt att ta ut vinster från skolväsendet. Till och med det extremt marknadsliberala OECD har påtalat att Sverige har gått för långt i sin marknadsutsätttning. Chile, som på 1970-talet implementerade ett extremt marknadsutsatt utbildningssystem, har på senare år börjat omvärdera detta. Trots detta är det få politiker i Sverige som öppet vågar ifrågasätta vårt dysfunktionella marknadssystem som i forskning tydligt visats bidra till ökade segregation och minskad likvärdighet. Istället för att förändra, vill man lappa och laga. I detta blogginlägg delas det sista kapitlet i boken Skolan, marknaden och framtiden. En av de första böcker som samlar forskare i Sverige, inom olika vetenskapliga discipliner, som på olika sätt forskat om det svenska utbildningssystemets marknadsutsättning och dess konsekvenser. 

Läs mer...

Socionomer testar 6 timmars arbetsdag - ni kan inte ana vad som hände sen...

Igår kom nyheten om att kommunernas kostnader för så kallade staffetsocionomer ökar lavinartat och Erik skrev ett argt inlägg med förslag på vad de pengarna skulle kunna användas till istället (ni kan kanske gissa vad hans förslag var). Igår lanserades passande nog också en rapport om socialsekreterare som testat sex timmars arbetsdag i Östersund men den fick tyvärr inte fick lika mycket uppmärksamhet. Men nu, kära socialförvaltning i Östersund, är det er tur i rampljuset!

Läs mer...