Välfärd

Den svenska välfärden är grunden till världens mest jämlika land. Tack vare en orättvis fördelningspolitik och strypsnaror i lagstiftningen tvingas kommuner på knäna. Vi menar att kommunpolitikernas viktigaste uppgift är att säkra tillgången på god välfärd, värdig ett av världens rikaste länder. Därför säger vi nej till nedskärningar och tar fighten uppåt istället. 


Arbete

Rätten till arbete och goda villkor på din arbetsplats är nästa pelare av den svenska välfärdsstaten. Som enda parti har vi haft arbetsplatsbesök som grund för vårt budgetarbete. I Västervik vill vi utveckla 6 timmars arbetsdag i offentlig sektor, framförallt i vården. Samtidigt vill vi spara in på löner och arvoden till politiker och höga tjänstemän. 


Demokrati

Historiskt har Sverige varit ett land fritt från korruption. I och med privatiseringar och svågerpolitik har det förändrats. I Västervik har toppar i Socialdemokratin och Alliansen länge hållit varandra om ryggen och skott sig på samhällets bekostnad. Vi vill öka insynen och tvinga bort toppstyret. Västervik ska vara en föregångskommun i demokrati!


Ett mänskligt samhälle

Idag pressas människor hårt både på jobb och socialt. Den psykiska ohälsan har blivit en av dagens viktigaste frågor. Forskningen vet att kontroll över sitt liv och minskad stress är det viktigaste som kan göras
för det mänskliga måendet. De anställdas inflytande på
                                         arbetsplatserna måste öka och sms-anställningar måste bort.