hedersvåld

Kvinnors rättigheter är viktiga – som politiker måste stå upp för

Kvinnor diskrimineras i alla länder. Diskrimineringen sker på olika sätt och måste bekämpas. En typ av diskriminering är våld och hedersförtryck mot unga kvinnor och flickor. Ett annat är könsstympning. De var exempel på ämnen som togs upp vid ett öppet möte där Socialisterna Välfärdspartiet och Moderaterna hade arrangerat i fredags på Campus i Västervik.

Läs mer…

Glöm inte offren för hedervåld

Flera svenska partier liksom vår svenska regering beskriver sig som feministiska. Vi i Socialisterna Välfärdspartiet menar att detta blott är en skrivbordsprodukt eftersom Sverige under de senaste åren haft stora problem med jämställdhet och våld för en grupp människor; nämligen de som inte är etniska svenskar, alltså offer för hedersnormer och hedersrelaterade brott. Detta är inget som de feministiska partierna har ansett som viktigt, utan de har tittat åt andra hållet. Eftersom det inte har funnits någon övergripande plan nationellt, så har arbetet för jämställdhet de senaste åren inneburit ett steg framåt och två steg tillbaka.