demokrati

Kvinnors rättigheter är viktiga – som politiker måste stå upp för

Kvinnor diskrimineras i alla länder. Diskrimineringen sker på olika sätt och måste bekämpas. En typ av diskriminering är våld och hedersförtryck mot unga kvinnor och flickor. Ett annat är könsstympning. De var exempel på ämnen som togs upp vid ett öppet möte där Socialisterna Välfärdspartiet och Moderaterna hade arrangerat i fredags på Campus i Västervik.

Läs mer…

Glöm inte offren för hedervåld

Flera svenska partier liksom vår svenska regering beskriver sig som feministiska. Vi i Socialisterna Välfärdspartiet menar att detta blott är en skrivbordsprodukt eftersom Sverige under de senaste åren haft stora problem med jämställdhet och våld för en grupp människor; nämligen de som inte är etniska svenskar, alltså offer för hedersnormer och hedersrelaterade brott. Detta är inget som de feministiska partierna har ansett som viktigt, utan de har tittat åt andra hållet. Eftersom det inte har funnits någon övergripande plan nationellt, så har arbetet för jämställdhet de senaste åren inneburit ett steg framåt och två steg tillbaka.

Människosynen är märklig

Vi lever i en motsägelsefull tid. Aldrig har vi haft så goda objektiva förutsättningar att leva ett gott tryggt liv. Vi har en högt avancerad produktion som har potential att med liten arbetsinsats ge oss mat, tak över huvudet samt en hel del bekvämligheter. Vi har befriat oss från tidigare samhällens inskränkta världsbild och besitter kunskap som gör att vi har möjlighet att förstå varandra och överbrygga skillnader mellan olika grupper, att hjälpa de som behöver det. Vi har informationsteknologi som möjliggör samordning på ett tidigare otänkbart sätt.

Samhällsproblemen måste lösas

Det som framförallt behövs för att lösa samhällets problem är investeringar. I tider av bostadsbrist måste vi genomföra ett omfattande bostadsbyggande. I tider av hög arbetslöshet måste vi genomföra nyanställningar. I tider av nedskärningar måste vi göra det motsatta: investera, nyanställa, renovera och bygga nytt. Det stora problemet med den rådande politiken är att makthavarna krampaktigt håller hårt i pengarna och på något sätt försöker lösa allting genom att spara. Det är en rent kontraproduktiv linje.