hedersvåld

Efterlyser strategi mot hedersvåld

I en motion till kommunfullmäktige ifrågasätter partiet om det finns en klar bild av hur stort problem hedersförtryck är i Västerviks kommun.

– Vi lämnar i dag enskilda rektorer ensamma med att fatta beslut om undantag från praxis i skolundervisningen, skriver Johannes Regell för SV.

Han menar att skolan i vissa fall måste sätta sig emot vårdnadshavaren när det gäller frågor som rör barn:

– Skolplikt är inte bara en plikt. Det är en rättighet. Det rör sig om barns rätt till kunskap. Skolan är en viktig arena för förändrings- och förebyggande arbete när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck, skriver han.

Läs mer...