Seyidxan Anter

Ungdomen förväntar sig en bättre start i livet – Förstatliga skolan

I min yrkesutövning bevittnar jag dagligen hur folk som jobbar i skolan fightas för att eleverna ska tillägna sig de kunskaper de behöver för sin framtid.

De är inte de enda. För det råder en utbredd frustration, otrygghet, betygshysteri i skolorna. Eleverna mår inte bra. Stressen som lärarkåren är utsatt för ansätter således också eleverna. Våra pedagoger har inte tid för reflektioner över sitt arbete än mindre överblick över sin verksamhet. Men kanske värst av allt är att det talas allt mindre med eleverna själva, man talar om dem.