Johannes Regell

Glöm inte offren för hedervåld

Flera svenska partier liksom vår svenska regering beskriver sig som feministiska. Vi i Socialisterna Välfärdspartiet menar att detta blott är en skrivbordsprodukt eftersom Sverige under de senaste åren haft stora problem med jämställdhet och våld för en grupp människor; nämligen de som inte är etniska svenskar, alltså offer för hedersnormer och hedersrelaterade brott. Detta är inget som de feministiska partierna har ansett som viktigt, utan de har tittat åt andra hållet. Eftersom det inte har funnits någon övergripande plan nationellt, så har arbetet för jämställdhet de senaste åren inneburit ett steg framåt och två steg tillbaka.

En kommun - två världar

Som Socialisterna - Välfärdspartiets representant i Barn- och utbildningsnämnden är mitt intryck att det finns en avgrundsdjup klyfta mellan skolans personal (ledare inräknade) och kommunens styrande politiker och höga tjänstemän. Klyftan rör hur man ser på verksamheten, hur det är att arbeta i den och hur bra vi uppnår skollagens och läroplaners mål.

Slå vakt om konflikträtten

På VT:s ledarsida (29/5) upprepar Edvard Hollertz frågan: ”Hur kan det vara möjligt att använda strejkvapnet mot en arbetsgivare som redan har kollektivavtal?” Hollertz syftar på den utdragna konflikten mellan APM Terminals och Hamnarbetareförbundets lokalavdelning i Göteborg, Hamnfyran. Vidare upplyser Hollertz läsaren om att ”konflikten inte handlar om pengar”, enligt VT:s ledare handlar den om att Hamnfyran anser att fel fackförbund tecknat kollektivavtalet.

Efterlyser strategi mot hedersvåld

I en motion till kommunfullmäktige ifrågasätter partiet om det finns en klar bild av hur stort problem hedersförtryck är i Västerviks kommun.

– Vi lämnar i dag enskilda rektorer ensamma med att fatta beslut om undantag från praxis i skolundervisningen, skriver Johannes Regell för SV.

Han menar att skolan i vissa fall måste sätta sig emot vårdnadshavaren när det gäller frågor som rör barn:

– Skolplikt är inte bara en plikt. Det är en rättighet. Det rör sig om barns rätt till kunskap. Skolan är en viktig arena för förändrings- och förebyggande arbete när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck, skriver han.

Läs mer...