stöduttalande

ALLT STÖD TILL HAMNARBETARNAS KAMP FÖR FÖRENINGSRÄTT OCH KOLLEKTIVAVTAL

I onsdags (23/1) gick ungefär tusen medlemmar i Hamnarbetarförbundet ut i strejk. Strejken handlar om rätten att teckna ett kollektivavtal men även om föreningsrätten; rätten för lönearbetare att själva organisera sig och utse sina egna representanter för att tillsammans verka för sina gemensamma intressen.