STOPPA NEDSKÄRNINGARNA, STÄDA KOMMUNEN, OCH TOTALRENOVERA SVERIGE!

Socialisterna - Välfärdspartiets har lagt fram sitt förslag till budget för Västerviks kommun för 2020.

Förslaget kan summeras i de två punkterna

  1. Stoppa försämringen av Västervik genom ”förbättringsarbete”, och

  2. Städa kommunen.

Socialisterna - Välfärdspartiet säger för det första- och som alltid - nej till alla nedskärningar. Dessa går numera under rubriken ”förbättringsarbete” och uppgår till sammanlagt ca 22 miljoner kronor. Socialisterna - Välfärdspartiet säger nej och satsar istället de medlen på verkliga förbättringar, dvs att låta dem vara kvar i de olika kommunala verksamheterna.

Socialisterna - Välfärdspartiet inleder för det andra arbetet med att städa kommunen. Den onödiga och oförsvarbara satsningen Västervik Framåt läggs ner. De elva miljoner kronor som på detta sätt sparas används för inrättande av en resursskola för barn med särskilda behov samt för att - så långt medlen räcker - höja Västerviks undersköterskors löner så att de närmar sig rikssnittet.

Städningen omfattar också de hutlösa politikerarvodena. De ska bort, så när som på en ersättning om 30 000 kronor i månaden - en god arbetarlön - åt kommunstyrelsens ordförande. De medel som på detta sätt sparas, hela 8,8 miljoner kronor, satsar vi på ökade löner åt skolpersonal och undersköterskor. Så att de lönerna kan sättas så nära rikssnittet som de aktuella medlen tillåter.

Vi i Socialisterna - Välfärdspartiet inser att vi inte genom de justeringar vi vill se i den kommunala budgeten för 2020 skapar en välfärd som motsvarar den trygghet som medborgarna i Västervik, och resten av landet, har rätt att förvänta sig. För att skapa arbete och trygghet åt alla, full sysselsättning och kraftigt utbyggd välfärd, krävs en totalrenovering av Sverige genom en ny ekonomisk politik. En offensiv ekonomisk politik som säger nej till de nyliberala dogmerna om krav på överskott i offentliga finanser och avbetalningar av statsskulden som alla de åtta nedskärningspartierna i riksdagen står bakom. Som består i offentliga satsningar och investeringar, i bl.a. välfärd, infrastruktur och utbildning.

Det är den politiken som Socialisterna - Välfärdspartiet vill se, till skillnad från riksdagens åtta nedskärningspartier och deras filialer här i Västervik. Vi tänker skapa arbete och trygghet åt alla. Vi tänker Totalrenovera Sverige.

Socialisterna - Välfärdspartiet pekar på detta sätt ut riktningen, för Västervik här och nu och för Sverige inför 2020-talet. Nej till nedskärningar och meningslöst slöseri här och nu. Framåt mot målet om arbete och trygghet åt alla - i hela landet - under de kommande åren.

Läs budgetdokumentet i sin helhet här.