Staten plundrar kommunerna

I Dagens Västervik den 8/5 2019, kunde vi läsa hur kommunen förbereder en skattehöjning på tre kronor till 2025. Det kommer då att fattas 250 miljoner kronor i den kommunala budgeten. Orsakerna kring detta är de fördyrade omkostnaderna av bl. a barn- och äldreomsorgen.

Den kommunala offentliga sektorn betalas av kommunalskatten, statliga bidrag samt egenavgifter. Den kommunala skatten är proportionell, vilket innebär att skattesatsen är densamma oavsett din inkomst. Den kommunala skatten drabbar särskilt hårt låg- och medelinkomsttagarna. Det är med andra ord en omvänd Robin Hood-skatt där man tar från de fattiga och ger till de rika. Den politiska utvecklingen sedan 1990, är att flera uppgifter inom välfärdssektorn har kommunaliserats, d v s från statligt huvudmannaskap till kommunalt sådant. Jämte detta har staten sänkt bidragen till kommunerna, vilket har inneburit att kommunerna tvingats att skära ned i den offentliga sektorn, med resultatet att den offentliga välfärdsservicen kraftigt har försämrats för invånarna i Västervik och Sverige. Den statliga ekonomiska åtstramningspolitiken gentemot kommunerna har nu tvingat fram en diskussion kring en ökning av kommunalskatten med tre kronor för Västerviks Kommun.

Vad innebär en skattehöjning på tre kronor? Vi har tittat på tre inkomstklasser:
Den som tjänar 25 000kr/mån får betala 9 000 kr mer i kommunalskatt om året. För den som ligger på 30 000 kr/mån blir det 10 800 kr mer i skatt och för den som tjänar 35 000 kr/mån blir det 12 600 kronor. För en familj med två inkomster innebär det med andra ord en inkomstförlust på mellan 18 000 och 25 000 kronor om året. Vi kan kort konstatera att det är guldkanterna i tillvaron som kommer att försvinna för många i kommunen med en sådan kraftig skatteökning! För vissa är det semesterkassan som försvinner och för andra kommer det att bli ännu svårare att betala räkningarna i slutet av månaden.

Hårdast slår en kommunal skattehöjning givetvis mot de som redan har de minsta inkomsterna såsom sjukskrivna, unga och pensionärer. Nedskärningspolitiken är ett cyniskt politiskt spel med människors liv och hälsa som insats!

En kraftig kommunal skattehöjning får också som konsekvens att den privata konsumtionen stryps i kommunen vilket kommer att drabba småföretagen hårt, och då inte minst de mindre affärerna i kommunen. Dessa kommer då kanske att tvingas att lägga ned eller att avskeda personal vilket leder till ännu mindre skatteinkomster och därmed skärps problemen med den kommunala budgeten ytterligare.

Hur har vi hamnat i denna situation med en kommunal budget i fullständig kris? Det kan inte benämnas som något annat när hela kommunens ledning, genom kommunalrådet Dan Nilsson, faktiskt inte är främmande för att öka kommunalskatten med tre kronor. Det hela beror på att staten kraftigt underfinansierar sina bidrag till kommunerna. Det är därför kommunen tvingas till nedskärningar hela tiden. Detta har vi inom Socialisterna - Välfärdspartiet påtalat sedan 2006. Men nu får vi plötsligt oväntad hjälp och medhåll från självaste SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). De hävdar i sin ekonomirapport, från maj 2019, att staten måste ta ett större ekonomiskt ansvar för välfärdspolitiken i kommunerna.

Sedan 2006 har vi i Socialisterna – Välfärdspartiet motsatt oss alla former av nedskärningar och hävdat att staten skall sluta svälta ut kommunerna. Därför säger vi också nej till alla former av kommunala skattehöjningar samt egenavgiftsökningar, då denna politik drabbar dem med lägst inkomster hårdast. Sverige har de starkaste statliga finanserna inom EU och sitter med enorma ekonomiska överskott, vilket uppgick till 1 372 miljarder 2018!
Dan Nilsson hävdar att han och socialdemokraterna på nationell nivå tar ansvar för politiken. Vad är det de har tagit ansvar för? De har fört en politik där Sverige är det landet i världen där klassklyftorna ökar mest tillsammans med antalet miljardärer per/capita. En politik som har gjort att staten sitter med stora överskott samtidigt som allt fler medborgare är belånade upp över öronen! Vi socialister tar inte ansvar för denna ansvarslösa och inskränkta ekonomiska politik, utan ser med förväntan på att fler skall ansluta sig till samma slutsats som vi hävdat länge, och som nu även SKL har anslutit sig till.
Det är hög tid att återuppbygga en välfärd värd namnet, att Totalrenovera Sverige efter decennier av nedskärningar och tvinga staten till stora investeringar i hela vår offentliga sektor!

Parlamentsgruppen för Socialisterna – Välfärdspartiet
Peter Iselau, Jenny Svensson, Jacob Hoffsten, Johannes Regell, Anders Loman, Sara Rais, Kerstin Gullbrand, Jan Odebrant, Alexandra Isaksson, Christian Fredriksson, Örjan Brink