TOTALRENOVERA SVERIGE - ARBETE OCH TRYGGHET ÅT ALLA!

Socialisterna - Välfärdspartiet tar avstånd från den de åtta riksdagspartiernas åtstramningar och nedskärningar och kräver att den ekonomiska politiken ska inriktas på full sysselsättning, arbete åt alla, och på kraftigt utbyggd välfärd, trygghet åt alla.
Socialisterna - Välfärdspartiet vill med den ekonomiska politiken Totalrenovera Sverige. Det beslutades vid årsmötet den 11 maj i Västervik.

Sedan 1990-talet har den ekonomiska politiken förts med inriktningen att de offentliga finanserna ska visa överskott (överskottsmålet) och att den offentliga skuldsättningen ska minska (det som idag kallas skuldankaret). Den politiken har varit ett fullständigt misslyckande. Permanent massarbetslöshet, ständiga nedskärningar i välfärden, vittrande infrastruktur, nedmonterade sociala trygghetssystem, skenande ojämlikhet.

Socialisterna - Välfärdspartiet tar avstånd från det rådande finanspolitiska ramverket, överskottsmålet och skuldankaret, och kräver att det ska bort. Målet för den ekonomiska politiken ska inte vara att staten ska få in mer pengar än den gör av med. Målet ska vara arbete och trygghet åt alla, full sysselsättning och kraftigt utbyggd välfärd.

Socialisterna -Välfärdspartiets finanspolitiska linje är, så länge Sverige är medlem i EU, att offentliga finanser ska tillåtas gå med underskott om upp till tre procent av BNP. Det är så stora underskott som Sverige tillåts ha enligt EU-fördraget. När Sverige inte längre är medlem i EU ska offentliga finanser tillåtas gå med så stora underskott att målet om full sysselsättning, arbete åt alla, uppnås.

Socialisterna - Välfärdspartiet ansluter sig med detta till den finanspolitiska linje som LO slog in på vid sin kongress 2016, i kongressrapporten ”Vägen till full sysselsättning och rättvisa löner”. Till grund för den rapporten låg en uppsats av LO:s förre chefsekonom P-O Edin med titeln ”Totalrenovering av Sverige - för framtidens sysselsättning och välfärd”. Därifrån kommer uttrycket Totalrenovera Sverige, som vi nu plockar upp och för vidare.

Både inom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har det lagts kongressmotioner om en expansiv och offensiv finanspolitik, som liknar vår. I Vänsterpartiet just under namnet Totalrenovera Sverige. De motionerna har röstats ned och båda partierna har istället hållit fast vid den nyliberala finanspolitik som finns i det rådande finanspolitiska ramverket. Vi däremot, röstar inte ned idéerna om en radikal, samhällsomdanande finanspolitik. Vi för den politiken, och vi gör det nu.

Vi för därmed också arvet vidare från Ernst Wigforss och Gunnar Sträng. Segerrika socialdemokratiska finansministrar som gjorde den offensiva sysselsättnings- och välfärdspolitiken till sitt signum. Dagens socialdemokrater har förslösat det arvet. Vi förvaltar det.

På detta sätt konkretiserar och tydliggör gör vi vad vi menar med vårt löfte om ett slut på nedskärningspolitiken. Vi tänker aldrig rösta på en nedskärningsbudget. Vi går på offensiven i den ekonomiska politiken. Vi tänker Totalrenovera Sverige!