Valutgång 2018

Rösterna i Västerviks kommun är räknade. Socialisterna - Välfärdspartiet ökar med 0,5 procentenheter till 5,1 % och behåller sina tre mandat i Västerviks kommunfullmäktige.

I ett val där reaktionära krafter går framåt står vi stadigt efter 15 års arbete. Även om vi inte har utökat vår representation i fullmäktige är mycket vunnet i de människor som anslutit sig till oss och de erfarenheter vi gjort.

Vi kommer de 4 kommande åren fortsätta vårt försvar av välfärdssektorerna i Västerviks kommun. Nedskärningspolitikerna kommer inte att få stå oemotsagda.

Vi kommer att fortsätta avslöja de nyliberala myterna som omger det politiska livet i Sverige idag och uppmana folk att gå samman och kämpa för ett jämlikt och solidariskt samhälle.

Stort tack till alla som bidragit i valkampanjen och till er som med er röst gett oss ert förtroende!