Pressmeddelande med anledning av Anders Lomans (tidigare SD) inträde i Socialisterna – Välfärdspartiet

Anders Loman, tidigare gruppledare för Sverigedemokraterna i Västerviks kommun har valt att lämna SD och bli medlem i Socialisterna – Välfärdspartiet. Vi välkomnar Loman till vår organisation.

I sin motivering till partibytet anger Loman bland annat att SD inte är ett parti för folkflertalet. Det är en viktig insikt som vi hoppas ska sprida sig. SD vinner popularitet på att skenbart utmana det politiska etablissemanget. Faktum är att SD står för samma nyliberala politik som förts av samtliga regeringskonstellationer i Sverige sedan 1990-talet. De står för ett status quo dominerat av otillräckliga resurser till offentlig välfärd, tillåtande av privat rovdrift av densamma samt försvagning av arbetares ställning på arbetsmarknaden.

Tidigare progressiva inslag i SD:s politik såldes billigt ut för vänskap med Svenskt näringsliv. Den som lägger sin röst på SD i hopp om att få något nytt, något som gynnar folkflertalet kommer att bli besviken, det kommer att bli mer utav samma. Inget av de i riksdagen representerade partierna står idag för en politik som erbjuder reella lösningar på de problem som dominerar Sverige idag. Kris inom vården, skolan och polisen. Ökande klassklyftor. Misslyckad integrationspolitik. Allvarlig bostadsbrist. Låga pensioner.

Det är upp till oss som förlorar på det rådande systemet att organisera oss och skapa ett eget politiskt alternativ. Arbetande och arbetslösa. Studenter och pensionärer. Män och kvinnor. Inrikes och utrikes födda. Vi som utgör samhällets absoluta majoritet måste sluta tro att det politiska etablissemanget ska rädda oss. De företräder samhällets rika elit. Vi måste företräda oss själva.

Socialisterna - Välfärdspartiet 2018-06-18