En kommun - två världar

Som Socialisterna - Välfärdspartiets representant i Barn- och utbildningsnämnden är mitt intryck att det finns en avgrundsdjup klyfta mellan skolans personal (ledare inräknade) och kommunens styrande politiker och höga tjänstemän. Klyftan rör hur man ser på verksamheten, hur det är att arbeta i den och hur bra vi uppnår skollagens och läroplaners mål.

Ett talande exempel på detta är att våra grundskolor går med underskott. Orsaken är ökade kostnader för skolskjuts och att skolorna väljer att följa skollagen i första hand och budgeten i andra hand. På den skola jag besökte senast var siffran 1,5 miljoner kronor minus. Denna prioritering anser vi vara helt rätt och riktig.

Om den här skolan istället skulle göra som våra styrande politiker vill och ”balansera” sin budget skulle det innebära att fyra tjänster skulle försvinna. Då skulle den redan slimmade verksamheten bli närmast omöjlig att bedriva.

Så vad säger våra politiker? I den budget som nu ligger står de under ”förbättringsarbete” att mer resurser skall tas från våra barn och unga. Detta ”förbättringsarbete” innebär nedskärningar på cirka 8 miljoner årligen bara för Barn- och utbildningsnämnden. Här ser vi klyftan i all sin tydlighet.

På ena sidan hårt arbetande personal som dagligen trollar med knäna och gör allt för att ge våra barn och unga en framtid värd namnet. På andra sidan politiker som anser att man kan fortsätta skära ner.

Idag väljer många lärare att sluta inom yrket, de låga lönerna och den dåliga arbetsmiljön är de främsta orsakerna. Vårt förslag är enkelt. Låt oss byta ut politikerna istället – det finns andra som gärna lyssnar på vad personalen har att säga.

 

Johannes Regell, ledamot i Barn- & Utbildningsnämnden
Socialisterna - Välfärdspartiet

Publicerad i Västerviks-Tidningen 15/5-2018