Inskränkning av aborträtt äventyrar kvinnors liv

Rätten till abort är kritiserad från flera håll, inte minst i Sverige. Konservativa partier som SD föreslår att tiden för abort bör sänkas, från nuvarande 18 till 12 veckor, och att kvinnor efter den 12:e graviditetsveckan måste söka tillstånd hos Socialstyrelsen.

Liknande tongångar förekommer på sociala medier - barnamord är ett epitet som undertecknade har läst flera gånger. Fatima Alnabhan skriver den 9/10 2018 i Västerviks-Tidningen att svenska kvinnor har tillgång till preventivmedel i så hög grad att antalet aborter borde gå att minska. Det som Fatima Alnabhan missar, är att preventivmedel; p-piller och spiral har biverkningar, tex depression och blodpropp (dessa står att läsa om i FASS). Plus att de inte garanterar ett hundraprocentigt skydd alla gånger. Svenska gynekologer och barnmorskor har inte alltid kunskap om biverkningsfria preventivmedel. Kvinnor som är gravida och först sent under sin graviditet kan se om deras ofödda barn kommer att drabbas av svåra skador, kan komma att genomgå sena aborter. Menar ni att dessa ska föda sina barn, trots att de känner stark oro för om de ska orka? I en tid när offentliga sektorn och inte minst LSS är starkt hotad är det lätt att lägga skulden på enskilda kvinnor - trots att det två personer inblandade.

Synen på abort som omoralisk har också ändrats över tid. På 1970-talet var samhällsandan mer förlåtande gentemot kvinnor som gjorde abort än vad som är fallet idag. Man förstod att människor gör misstag - men idag är föreställningen om att vi ska vara perfekta förhärskande såväl privat som i arbetslivet. Vi anser att vi har de antal aborter som är nödvändiga. Läkare menar att argumentet för en inskränkning av aborträtten skulle leda till färre aborter saknar vetenskaplig grund. Antalet aborter kommer inte att sänkas - istället innebär en inskränkning av aborträtten att kvinnors liv kommer att äventyras eftersom de då vänder sig till personer som inte har medicinsk utbildning. Är osäkra aborter att föredra - framför säkra aborter utförda av sjukvårdspersonal?

Kerstin Gullbrand, Sara Rais, Jacob Hoffsten
Socialisterna - Välfärdspartiet

Publicerad i Västerviks-Tidningen 9/11-2018