Den demokratiska teatern

Mandatperiodens första kommunfullmäktigemöte i måndags (22/10) inleddes med val av fullmäktiges presidium. Till ordförande nominerade Socialdemokraterna Gunnar Jansson (S) och Moderaterna nominerade Sverker Thorén (L). Thorén valdes med 29 röster mot 25 för Jansson.

Inget konstigt med detta skulle man kunna tro men det ledde till stort rabalder hos (S), (C) och (Mp). Att en motkandidat skulle ställas upp verkade inte ha slagit dem, än mindre väljas trots att man inte har någon egen majoritet. Detta visar på en fullkomlig arrogans inför den demokratiska processen, att partier kan nominera och rösta som de vill, och inte som (S) har "bestämt". Reaktionerna och utspelen på mötet var en sorglig uppvisning av att det som pågår i våra valda församlingar många gånger är ett skådespel. Man är van vid att allt är uppgjort från början, när verkliga debatter och förhandlingar drar igång står man helt enkelt handfallen.

Situationen tolkades av (Mp) och (S) som ett försök till blockbildning bland de partier som stödde Thoréns kandidatur. Detta visar på dålig förståelse för vad kommunfullmäktiges ordförandeuppdrag består i. Uppdraget fyller en demokratisk funktion, att bl a leda mötet och fördela ordet, inte att från ordförandeposten driva politiska frågor. En röst för endera kandidat är alltså inte en röst för den politik denne står för. Socialisternas val har i denna fråga inte stått mellan ett ”högerblock” eller ett ”vänsterblock”, några sådana finns inte i Västerviks kommunfullmäktige.

Vi i Socialisterna förhåller oss aldrig till hur de andra partierna röstar utan vi röstar på det förslag som vi tycker är bäst. Politik för oss är inget spel, utan på riktigt. Alla partier som suttit i styrande koalition har drivit borgerlig nedskärningspolitik som försämrat för medborgarna. Socialdemokraterna har under valkampanjen försökt påskina att man satsat på välfärden, ett falskt påstående då man ”satsat” med ena handen och skurit ner desto mer med den andra. På vårt senaste medlemsmöte beslutades det att ge Sverker Thorén (L) vårt förtroende som kommunfullmäktiges ordförande eftersom vi anser att han är en bättre demokrat än Gunnar Jansson (S).

Jenny Svensson, Jacob Hoffsten och Johannes Regell
Kommunfullmäktigeledamöter för Socialisterna - Välfärdspartiet

Publicerad i Dagens Västervik 26/10-2018, Västerviks-Tidningen 29/10-2018

Mer om i Östra Småland/Nyheterna 22/10-2018, Dagens Västervik 22/10-2018