Vi måste tänka längre kring hedersförtrycket!

I tidningen Östra Småland (6/10) tvingades vi läsa om att en 28-årig kvinna häktats på sannolika skäl misstänkt för könsstympning av en flicka i nedre skolåldern, bosatt i Västerviks kommun.

Könsstympning är ett fruktansvärt brott som för de flesta i Västvärlden är fullständigt obegripligt. Detta kan ske i olika former, där den grövsta formen går ut på att klitoris skärs bort och blygdläpparna sys ihop så att det bara lämnas ett litet hål för urin och menstruation.

Om detta är att betrakta som en kulturell sedvänja, anser vi det vara en dålig kultur som skall bekämpas av samhället – ända tills dess att den upphör att existera. Kvinnors och barns rättigheter är inte något vi är beredda att överge i namn av tolerans eller mångfald.

Denna brutala sed är mycket gammal, äldre än både kristendomen och islam. Vad den syftar till är uppenbart; flickor och kvinnor skall kontrolleras genom att man kontrollerar deras sexualitet. Sex före äktenskapet skall omöjliggöras rent fysiskt.

För oss handlar inte frågan isolerat om könsstympning, vi måste tänka ett steg längre. Könsstympningen syftar till att ”skydda” den för alla religioner heliga vidskepelsen som kallas för ”oskuldsnormen”. Oskuldsnormen är ett annat ord för idén om att kvinnor inte själva har rätt till sin egen sexualitet och därför måste förbli ”oskulder” tills de har gifts bort. Oskuldsnormen upprätthålls genom både kristendomen och islam och är central inom hederskulturen. Hederskulturen kan förenklat beskrivas som idén att flickor och kvinnor (genom sin sexualitet) är bärare av familjens, släktens och klanens heder. Könsstympning är det mest brutala uttrycket för denna pre-moderna vanföreställning.

Socialisterna – Välfärdspartiet har tidigare lyft denna fråga i kommunfullmäktige. Då röstade fullmäktige för att ta fram en handlingsplan mot hedersförtryck. Samtidigt röstade fullmäktige nej till att göra en grundlig undersökning av utbredningen inom kommunen.

Den utlovade handlingsplanen har oss veterligen inte sett dagens ljus än och om den alls kan vara till nytta är tveksamt - utan att hedersförtryckets utbredning först undersöks. Vår fråga är enkel;
anser Västerviks politiker fortfarande inte att en grundlig utredning av hedersförtryckets utbredning är nödvändig?

Jenny Svensson, Johannes Regell och Jacob Hoffsten
Socialisterna – Välfärdspartiets fullmäktigegrupp

Publicerad i Västerviks-Tidningen 18/10-2018