Ungdomen förväntar sig en bättre start i livet – Förstatliga skolan

I min yrkesutövning bevittnar jag dagligen hur folk som jobbar i skolan fightas för att eleverna ska tillägna sig de kunskaper de behöver för sin framtid.

De är inte de enda. För det råder en utbredd frustration, otrygghet, betygshysteri i skolorna. Eleverna mår inte bra. Stressen som lärarkåren är utsatt för ansätter således också eleverna. Våra pedagoger har inte tid för reflektioner över sitt arbete än mindre överblick över sin verksamhet. Men kanske värst av allt är att det talas allt mindre med eleverna själva, man talar om dem.

Förvånas således inte ifall du fått höra att barnen istället i julsången ”… tänd ett ljus låt den brinna…” bytt ut ”ljus” till ”hus”. Hur har det blivit så här?

Med facit i hand har vi svaret i den förre statsministern Göran Perssons kommunalisering av skolan. Den är en fullfjädrad miss. 

Vi vet också att de privata inslagen – de som kallade fria skolorna – dragit mattan under fötterna på de kommunala skolorna. Facit är entydig. Privata entreprenörer håvar hem pengar på redan beskattade anslag.

Skolans omläggning och laborering med olika läroplaner och andra styrmedel såsom 1980-talets `målinriktning`, 90-talets `värderingsgrundande` undervisning till dagens hierarkisering visar tydligt att skolan utsätts allt mer för särintressens tyngd. 

Det hierarkiska styrinslaget som skolvärlden inhämtat från den privata industrivärlden; New Public Management sorterar, stressar och fördärvar med sitt krav på total kontroll, oss som människor. Vår förmåga att bygga samhället begränsas och inskränks.

I FN organet OECD: s ”IMproving Schools in Sweden: an OECD Perspective” som kom 2015 sägs: ”Sweden should  urgently reform its  school system to improve quality”.

Vill vi komma ifrån detta anti-sociala och anti-demokratiska tillstånd vi dväljs i nu, har vi svaret på hur? En socialt förstatligad skola där de anslagna pengarna är öronmärkta för det de är avsedda för och som kontrolleras av skolans lärare och övriga personal.  Vi äldre medborgare har ett ansvar och är skyldiga ungdomen en god start i livet.

 

Seyidxan Anter, Lärare
Socialisterna - Välfärdspartiet

Publicerad i Arbetarbladet 25/1-2018