Utvidga strejkrätten!

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson menar att strejkrätten i Sverige bör inskränkas genom en lagändring. Något färdigt lagförslag finns ännu inte men tanken är att man ska försvåra eller göra det förbjudet för en fackförening att strejka på en arbetsplats där arbetsgivaren ingått kollektivavtal med en annan fackförening.

Det betyder i praktiken att en arbetsgivare kan välja att stifta avtal med den fackförening som har lägst krav på löner och arbetsvillkor. Detta kallas för avtalsshopping. I värsta fall kan arbetsgivaren muta en anställd till att grunda en fackförening som arbetsgivaren sluter ett uselt kollektivavtal med, detta avtal tvingas då övriga anställda att acceptera.

Varför inskränka strejkrätten? Strejkas det för mycket i Sverige idag? Nej, vi strejkar väldigt sällan. 2015 hade vi i landet endast 234 förlorade arbetsdagar på grund av strejk. Orsaken är snarare att vi i dag allt oftare accepterar dåliga löner och arbetsvillkor. Vi har pressats tillbaka och arbetsgivarna med Svenskt Näringsliv vill befästa detta genom lagstiftning. Kort sagt, de vill inskränka vår strejkrätt därför att de kan det och de kan det för att vi strejkar för lite.

Vår uppfattning är att strejkrätten i stället för att inskränkas skall utvidgas. Att vägra arbeta under villkor som man anser oacceptabla, eller mot en lön som man anser är otillräcklig, är en självklar demokratisk rättighet. Denna rättighet är redan hårt reglerad i Sverige jämfört mot i andra länder och att ytterligare inskränka den vore att ta ett ordentligt kliv tillbaka i utvecklingen, tillbaka till en tid där arbetsgivaren helt dikterade löner och villkor.

 

Erik Lundgren, Kerstin Gullbrand, Jacob Hoffsten
Socialisterna - Välfärdspartiet

Publicerad i Västerviks-Tidningen 17/1-2018