STOPPA NEDSKÄRNINGARNA, STÄDA KOMMUNEN, OCH TOTALRENOVERA SVERIGE!

Socialisterna - Välfärdspartiets har lagt fram sitt förslag till budget för Västerviks kommun för 2020.

Förslaget kan summeras i de två punkterna

  1. Stoppa försämringen av Västervik genom ”förbättringsarbete”, och

  2. Städa kommunen.

Socialisterna - Välfärdspartiet säger för det första- och som alltid - nej till alla nedskärningar. Dessa går numera under rubriken ”förbättringsarbete” och uppgår till sammanlagt ca 22 miljoner kronor. Socialisterna - Välfärdspartiet säger nej och satsar istället de medlen på verkliga förbättringar, dvs att låta dem vara kvar i de olika kommunala verksamheterna.

Socialisterna - Välfärdspartiet inleder för det andra arbetet med att städa kommunen. Den onödiga och oförsvarbara satsningen Västervik Framåt läggs ner. De elva miljoner kronor som på detta sätt sparas används för inrättande av en resursskola för barn med särskilda behov samt för att - så långt medlen räcker - höja Västerviks undersköterskors löner så att de närmar sig rikssnittet.

Städningen omfattar också de hutlösa politikerarvodena. De ska bort, så när som på en ersättning om 30 000 kronor i månaden - en god arbetarlön - åt kommunstyrelsens ordförande. De medel som på detta sätt sparas, hela 8,8 miljoner kronor, satsar vi på ökade löner åt skolpersonal och undersköterskor. Så att de lönerna kan sättas så nära rikssnittet som de aktuella medlen tillåter.

Vi i Socialisterna - Välfärdspartiet inser att vi inte genom de justeringar vi vill se i den kommunala budgeten för 2020 skapar en välfärd som motsvarar den trygghet som medborgarna i Västervik, och resten av landet, har rätt att förvänta sig. För att skapa arbete och trygghet åt alla, full sysselsättning och kraftigt utbyggd välfärd, krävs en totalrenovering av Sverige genom en ny ekonomisk politik. En offensiv ekonomisk politik som säger nej till de nyliberala dogmerna om krav på överskott i offentliga finanser och avbetalningar av statsskulden som alla de åtta nedskärningspartierna i riksdagen står bakom. Som består i offentliga satsningar och investeringar, i bl.a. välfärd, infrastruktur och utbildning.

Det är den politiken som Socialisterna - Välfärdspartiet vill se, till skillnad från riksdagens åtta nedskärningspartier och deras filialer här i Västervik. Vi tänker skapa arbete och trygghet åt alla. Vi tänker Totalrenovera Sverige.

Socialisterna - Välfärdspartiet pekar på detta sätt ut riktningen, för Västervik här och nu och för Sverige inför 2020-talet. Nej till nedskärningar och meningslöst slöseri här och nu. Framåt mot målet om arbete och trygghet åt alla - i hela landet - under de kommande åren.

Läs budgetdokumentet i sin helhet här.

TOTALRENOVERA SVERIGE - ARBETE OCH TRYGGHET ÅT ALLA!

Socialisterna - Välfärdspartiet tar avstånd från den de åtta riksdagspartiernas åtstramningar och nedskärningar och kräver att den ekonomiska politiken ska inriktas på full sysselsättning, arbete åt alla, och på kraftigt utbyggd välfärd, trygghet åt alla. Socialisterna - Välfärdspartiet vill med ekonomiska politiken totalrenovera Sverige. Det beslutades vid årsmötet den 11 maj i Västervik.

Kvinnors rättigheter är viktiga – som politiker måste stå upp för

Kvinnor diskrimineras i alla länder. Diskrimineringen sker på olika sätt och måste bekämpas. En typ av diskriminering är våld och hedersförtryck mot unga kvinnor och flickor. Ett annat är könsstympning. De var exempel på ämnen som togs upp vid ett öppet möte där Socialisterna Välfärdspartiet och Moderaterna hade arrangerat i fredags på Campus i Västervik.

Läs mer…

Glöm inte offren för hedervåld

Flera svenska partier liksom vår svenska regering beskriver sig som feministiska. Vi i Socialisterna Välfärdspartiet menar att detta blott är en skrivbordsprodukt eftersom Sverige under de senaste åren haft stora problem med jämställdhet och våld för en grupp människor; nämligen de som inte är etniska svenskar, alltså offer för hedersnormer och hedersrelaterade brott. Detta är inget som de feministiska partierna har ansett som viktigt, utan de har tittat åt andra hållet. Eftersom det inte har funnits någon övergripande plan nationellt, så har arbetet för jämställdhet de senaste åren inneburit ett steg framåt och två steg tillbaka.

ALLT STÖD TILL HAMNARBETARNAS KAMP FÖR FÖRENINGSRÄTT OCH KOLLEKTIVAVTAL

I onsdags (23/1) gick ungefär tusen medlemmar i Hamnarbetarförbundet ut i strejk. Strejken handlar om rätten att teckna ett kollektivavtal men även om föreningsrätten; rätten för lönearbetare att själva organisera sig och utse sina egna representanter för att tillsammans verka för sina gemensamma intressen.

För byggandet av ett nytt arbetarparti!

Nu har vi en ny nyliberal regering och dess program har udden riktad mot vanligt folk. Den politik för ökade klassklyftor, som nu har förts i ett par decennier, fortsätter. Tryggheten på jobbet ska försämras. Hyrorna ska upp. Skatterna ska sänkas för dem som tjänar mycket. A-kassan ska försämras. Åtstramningspolitiken och nedskärningarna ska fortsätta.

Motverka lönedumpningen!

 Att helt skamlöst utnyttja människor och få dem att känna sig tvingade att jobba under usla arbetsvillkor med usel lön är numera vanligt i Sverige. Att det ska behöva komma en ung man från Belgien, Vincent Verheyen, och göra det jobb som Transportarbetarförbundet inte gjort är en skam för hela fackföreningsrörelsen. Vincent har gjort en film som finns på Youtube, ”Sweden underpaid child labour”, där han visar sitt arbete som reklamutdelare genom SDR i Västervik och hur lite han får betalt.

Inskränkning av aborträtt äventyrar kvinnors liv

Rätten till abort är kritiserad från flera håll, inte minst i Sverige. Konservativa partier som SD föreslår att tiden för abort bör sänkas, från nuvarande 18 till 12 veckor, och att kvinnor efter den 12:e graviditetsveckan måste söka tillstånd hos Socialstyrelsen.

Tal av Anders Loman (tidigare Sverigedemokraterna) i samband med inträde i Socialisterna - Välfärdspartiet

När jag föddes var bostad och jobb en självklarhet i världens jämlikaste land, även för invandrare. Vi hade en sammanhållen skola. Blev man sjuk eller arbetslös fick man 90% av lönen. Vårt pensionssystem tog hand om våra gamla. När jag växte upp under 1990-talet började politikerna förstöra allt. Nu gällde det att skära ner i välfärden, sänka skatter för de rika och sälja ut den offentliga sektorn. Med 90-talskrisen gick vi från full sysselsättning till massarbetslöshet. A-kassan sänktes från 90 till 70 procent.

En kommun - två världar

Som Socialisterna - Välfärdspartiets representant i Barn- och utbildningsnämnden är mitt intryck att det finns en avgrundsdjup klyfta mellan skolans personal (ledare inräknade) och kommunens styrande politiker och höga tjänstemän. Klyftan rör hur man ser på verksamheten, hur det är att arbeta i den och hur bra vi uppnår skollagens och läroplaners mål.

Att avstå är att avstanna (Favorit i repris!)

Ja, det är klart som korvspad för varje kämpande socialist att regeringen Reinfeldt gör ont värre – och snarast möjligt bör avlägsnas från ministertaburetterna. Och det är också klart, givet den historiska rödgröna allians som SAP, V och MP nu har ingått, att just denna allians blivit förutsättningen för avlägsnandet av regeringen Reinfeldt inför höstens val. Vi behöver en annan regering. Inte minst för välfärdens skull.