Inskränkning av aborträtt äventyrar kvinnors liv

Rätten till abort är kritiserad från flera håll, inte minst i Sverige. Konservativa partier som SD föreslår att tiden för abort bör sänkas, från nuvarande 18 till 12 veckor, och att kvinnor efter den 12:e graviditetsveckan måste söka tillstånd hos Socialstyrelsen.

Tal av Anders Loman (tidigare Sverigedemokraterna) i samband med inträde i Socialisterna - Välfärdspartiet

När jag föddes var bostad och jobb en självklarhet i världens jämlikaste land, även för invandrare. Vi hade en sammanhållen skola. Blev man sjuk eller arbetslös fick man 90% av lönen. Vårt pensionssystem tog hand om våra gamla. När jag växte upp under 1990-talet började politikerna förstöra allt. Nu gällde det att skära ner i välfärden, sänka skatter för de rika och sälja ut den offentliga sektorn. Med 90-talskrisen gick vi från full sysselsättning till massarbetslöshet. A-kassan sänktes från 90 till 70 procent.

En kommun - två världar

Som Socialisterna - Välfärdspartiets representant i Barn- och utbildningsnämnden är mitt intryck att det finns en avgrundsdjup klyfta mellan skolans personal (ledare inräknade) och kommunens styrande politiker och höga tjänstemän. Klyftan rör hur man ser på verksamheten, hur det är att arbeta i den och hur bra vi uppnår skollagens och läroplaners mål.

Att avstå är att avstanna (Favorit i repris!)

Ja, det är klart som korvspad för varje kämpande socialist att regeringen Reinfeldt gör ont värre – och snarast möjligt bör avlägsnas från ministertaburetterna. Och det är också klart, givet den historiska rödgröna allians som SAP, V och MP nu har ingått, att just denna allians blivit förutsättningen för avlägsnandet av regeringen Reinfeldt inför höstens val. Vi behöver en annan regering. Inte minst för välfärdens skull.

Tänk rätt om pensionsåldern

Regeringen har tillsammans med de borgerliga partierna beslutat att höja pensionsåldern i Sverige. Det ska ske stegvis, med en höjning av både den lägsta och högsta pensionsåldern.

Den lägsta pensions­åldern ska höjas från 61 till 64 år. Man motiverar detta med att vi lever allt längre och därför även behöver arbeta längre, av samhälls­ekonomiska skäl.

Detta är dock ett tankefel rakt igenom, under rådande omständigheter. Vad vi istället bör tala om är en sänkt pensionsålder, eller än hellre förkortad arbetstid genom införande av sex timmars arbetsdag. Svensk ekonomi växer sig allt starkare för varje år som går.

Ungdomen förväntar sig en bättre start i livet – Förstatliga skolan

I min yrkesutövning bevittnar jag dagligen hur folk som jobbar i skolan fightas för att eleverna ska tillägna sig de kunskaper de behöver för sin framtid.

De är inte de enda. För det råder en utbredd frustration, otrygghet, betygshysteri i skolorna. Eleverna mår inte bra. Stressen som lärarkåren är utsatt för ansätter således också eleverna. Våra pedagoger har inte tid för reflektioner över sitt arbete än mindre överblick över sin verksamhet. Men kanske värst av allt är att det talas allt mindre med eleverna själva, man talar om dem.

Utvidga strejkrätten!

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson menar att strejkrätten i Sverige bör inskränkas genom en lagändring. Något färdigt lagförslag finns ännu inte men tanken är att man ska försvåra eller göra det förbjudet för en fackförening att strejka på en arbetsplats där arbetsgivaren ingått kollektivavtal med en annan fackförening.

Slå vakt om konflikträtten

På VT:s ledarsida (29/5) upprepar Edvard Hollertz frågan: ”Hur kan det vara möjligt att använda strejkvapnet mot en arbetsgivare som redan har kollektivavtal?” Hollertz syftar på den utdragna konflikten mellan APM Terminals och Hamnarbetareförbundets lokalavdelning i Göteborg, Hamnfyran. Vidare upplyser Hollertz läsaren om att ”konflikten inte handlar om pengar”, enligt VT:s ledare handlar den om att Hamnfyran anser att fel fackförbund tecknat kollektivavtalet.

Efterlyser strategi mot hedersvåld

I en motion till kommunfullmäktige ifrågasätter partiet om det finns en klar bild av hur stort problem hedersförtryck är i Västerviks kommun.

– Vi lämnar i dag enskilda rektorer ensamma med att fatta beslut om undantag från praxis i skolundervisningen, skriver Johannes Regell för SV.

Han menar att skolan i vissa fall måste sätta sig emot vårdnadshavaren när det gäller frågor som rör barn:

– Skolplikt är inte bara en plikt. Det är en rättighet. Det rör sig om barns rätt till kunskap. Skolan är en viktig arena för förändrings- och förebyggande arbete när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck, skriver han.

Läs mer...

Människosynen är märklig

Vi lever i en motsägelsefull tid. Aldrig har vi haft så goda objektiva förutsättningar att leva ett gott tryggt liv. Vi har en högt avancerad produktion som har potential att med liten arbetsinsats ge oss mat, tak över huvudet samt en hel del bekvämligheter. Vi har befriat oss från tidigare samhällens inskränkta världsbild och besitter kunskap som gör att vi har möjlighet att förstå varandra och överbrygga skillnader mellan olika grupper, att hjälpa de som behöver det. Vi har informationsteknologi som möjliggör samordning på ett tidigare otänkbart sätt.

Samhällsproblemen måste lösas

Det som framförallt behövs för att lösa samhällets problem är investeringar. I tider av bostadsbrist måste vi genomföra ett omfattande bostadsbyggande. I tider av hög arbetslöshet måste vi genomföra nyanställningar. I tider av nedskärningar måste vi göra det motsatta: investera, nyanställa, renovera och bygga nytt. Det stora problemet med den rådande politiken är att makthavarna krampaktigt håller hårt i pengarna och på något sätt försöker lösa allting genom att spara. Det är en rent kontraproduktiv linje.