Årets val är det fjärde valet som Socialisterna - Välfärdspartiet ställer upp i och denna gång med en längre lista än någonsin tidigare. På vår lista finns 38 kandidater varav 1 oberoende. 
Här nedan presenterar de 10 översta namnen sig själva.

Regell.jpg

1. Johannes Regell, 32 år, elektriker, Västervik.

Jag är socialist därför att jag inte skulle kunna leva med självrespekt om jag blundade för världen. Jag tror inte att man som människa kan leva med värdighet i ett klassamhälle utan att försöka förändra allt som är ruttet. Jag är socialist därför att jag anser att mänskligheten är värd bättre än arbetslöshet, meningslöshet, utslitning, dålig hälsa och ofrihet. Vi lever trots allt i människans rikaste tid någonsin. Jag är socialist därför att jag är övertygad om att världen kan förändras till det bättre, men bara när vi tillsammans kämpar för det. Därför är jag medlem i Socialisterna.

Jag gillar mitt arbete som elektriker men tycker det är dags för arbetstidsförkortning, längre semester och sänkt pensionsålder. Min fritid spenderar jag helst med min familj (dotter och flickvän) samt med att träna karate.

 

jenny_brillopr.jpg

2. Jenny Svensson, 39 år, socialpedagog, överum.

Jag är gift och har tre barn. Vi bor tillsammans i Överum. På min fritid vill jag helst vara med min familj, träna, läsa böcker och vara ute i naturen.

Jag är medlem i Socialisterna för att jag har en klar och tydlig bild av vilket samhälle jag vill leva i, som mina barn skall växa upp i och hur generationer efter oss skall ha det. Så ser inte samhället ut just nu.

Det hjälper ingen att jag sitter hemma och har mål och visioner, därför är jag med i Socialisterna.  För vi kan påverka, tillsammans. Mot maktmissbruk, mot orättvisor.

 

jacobi2.jpg

3. jacob hoffsten, 29 år, sjuksköterska, Västervik.

Vi är många som förlorar på dagens samhällsutveckling med växande orättvisor, arbetslöshet och nedskärningar. Att det behöver satsas mer på välfärden är tydligt för mig som arbetar inom vården. Men även skolan, äldreomsorgen och polisen är mer eller mindre i kris främst på grund av bristande resurser. Detta samtidigt som en liten elit i samhället har berikat sig något enormt. Det enda sättet att bromsa den negativa utvecklingen är att vi som drabbas går samman och arbetar för ett bättre samhälle med arbete, välfärd och trygghet för alla. Därför är jag sedan 2005 aktiv i Socialisterna. Jag uppskattar social aktivitet med vänner samt friluftsliv som fiske, jakt och vandring i skog och mark.

 

Alexandra.jpg

4. Alexandra Isaksson, 30 år, sjuksköterska, Hjorted.

Jag är medlem i Socialisterna för att jag överallt ser hur välfärden trasas sönder, hur personal ute i den offentliga sektorn gör underverk men aldrig får något annat än ytterligare sparkrav som belöning. Detta skapar känslor av otillräcklighet och att människor tillslut bryts ned och blir utbrända. Jag är aktiv och kämpar mot denna nedmontering av den gemensamma välfärden. För att få de bästa förutsättningarna krävs det satsningar, satsningar som jag vet att vi har råd med. Vi måste ta hand om dessa underbara människor, inte slita ut och ständigt höja kraven, för det vet jag att vi INTE har råd med. Jag är aktiv för att jag vill skapa möjligheter och hopp, för att jag vet att en annan politik än dagens är möjlig, att om vi är tillräckligt många som kräver en förändring så kan vi bygga ut den gemensamma välfärden istället för att montera ned den! En välfärd där behoven är i centrum.
Jag vill vara med att bygga upp ett samhälle där detta är en möjlighet.

Romberg

5. Christian fredriksson, 34 år, sjuksköterska, Västervik.

Jag var med år 2003 och startade det som skulle komma att bli Socialisterna – Välfärdspartiet. Då var vi mestadels gymnasieungdomar som delade flygblad och drömde om ett jämlikt samhälle. Idag har många av oss läst, rest, kanske bildat familj och vi har hunnit avverka ett antal år av vårt arbetsliv. Vi har också blivit många fler, av blandade åldrar och olika bakgrund. Våra värderingar är dock desamma – vi vill ha en stark välfärd som kommer alla till del. Jag har arbetat i vård och omsorg hela mitt arbetsliv. Under åren som undersköterska har jag sett hur underbemanning, låga löner och tveksamma arbetsförhållanden försämrat livskvaliteten för både äldre och personal i omsorgen. Kollegor som blivit sjukskrivna, eller fått jobba dubbelt för att det fattas personal, timvikarier som arbetat mer än heltid för att få ihop ekonomin och de gamla som fått leva med ständig personalomsättning och stressiga besök. Det går bra för Sverige, det ska alla få känna. Vi har länge haft en omfördelningspolitik i Sverige, det är inget nytt. Det finns resurser, låt ingen lura i dig något annat, men våra skattepengar måste gå till rätt saker. Jag är socialist för att Västervik behöver en stark opposition när andra partier vill skära ner inom förskola, skola, vård och omsorg. När andra partier driver myten om att det fattas pengar och att vi därför måste spara på de mest utsatta i samhället, då vill vi skrika stopp och se till att omfördelningen går rätt till. Ingen ska få använda skattebetalarnas pengar till fel saker, vi måste hjälpas åt att värna om vår demokrati och vår välfärd.

rais.jpg

6. sara rais, 30 år, kock, västervik.

Jag är en nybliven småbarnsförälder som önskar att dygnet hade fler timmar, eller ännu hellre att arbetsdagarna var kortare! Det som gör mitt liv meningsfullt är min familj, mina vänner och alla mina intressen och hobbys. Det är svårt att hinna med allt när man arbetar tungt med kroppen fyrtio timmar i veckan. En stor anledning till att jag är socialist är strävan efter friheten att få styra över mitt eget liv. Den tekniska utvecklingen, Sveriges ständigt växande välstånd kommer inte oss arbetande till gagn och mitt mål är att den ska göra det. Jag är med i kampen för ett bättre samhälle där vi använder den tekniska utvecklingen och det enorma välståndet för att berika flertalets i stället för som idag, fåtalets, liv. ”Arbetarklassens frigörelse måste erövras av arbetarklassen själv” - Karl Marx, Första internationalen.

Iselau.jpg

7. Peter Iselau, 56 år, lärare, västervik.

Det är livsviktigt med en fungerande offentlig sektor med hög kvalitè! Jag var med och startade Västerviksupproret för fem år sedan då jag med egna ögon så hur personalen på förskolor slet och kämpade för barnens bästa men som till slut gick ut med att de inte kunde garantera barnens säkerhet beroende på nedskärningarna som komma skulle. Jag stämmer in i sången "Var kommer barnen in" med Hanson de Wolf United. Barnen är det finaste vårt samhälle kan få. De är vår framtid och investering till en ljus framtid. Vi måste ha ett välfärdssamhälle värd namnet, som tidigt ger barnen goda förutsättningar till att bli harmoniska, demokratiska medborgare med en allmänutbildning där empati för medmänniskor och framtidstro finns! Socialisterna betonar alltid vikten av en fungerande offentlig sektor och detta har sin grund i att alla människor är lika mycket värda! Alla barn har rätt att lyckas och alla vuxna har rätt att finnas i ett samhälle, som uppmuntrar och lyfter upp människovärdet varhelst vi befinner oss: skola, vård och omsorg. När vi rustar upp kärnverksamheterna, skapas en livskvalitè som ger barn, ungdomar, vuxna och äldre en trygghet och framtidstro till ett öppet och demokratiskt samhälle! Vi i Socialisterna kommer med verksam kraft påverka den politiska agendan till debatt, om vikten av välutvecklade kärnverksamheter, som är grunden för ett öppet demokratiskt samhälle. I en tid då vår demokrati ifrågasätts är det viktigt att dagligen levandegöra det samt stå upp för den! Därför är jag med i Socialisterna i Västervik!

matsm.jpg

8. Mats molin, 63 år, kulturarbetare, västervik.

Jag har en brokig bakgrund och har jobbat med lantbruk, som skogsarbetare och inom industrin. De senaste 15 åren har jag arbetat som musiklärare, jobbat i musikaffär samt som blues- och visartist. Jag brinner mest för kultur- och skolfrågor. Jag tycker att infrastruktur, skolor, sjukvård och viktiga naturtillgångar bör ägas av det allmänna, d v s alla oss medborgare gemensamt, och inte av ett fåtal storbolag och riskkapitalister. Därför är jag socialist och aktiv i Socialisterna - Välfärdspartiet!

brink.jpg

9. örjan brink, 53 år, fritidsledare, oberoende, västervik.

Jag har tidigare jobbat inom industrin och som mentalskötare. Nu arbetar jag inom skolan och ser nedskärningarnas konsekvenser, skolan behöver mer resurser. Tidigare var jag aktiv socialdemokrat men jag anser idag att Socialdemokratin har tappat greppet, vi behöver bygga ett nytt arbetareparti, ett riktigt arbetareparti!

abbe.jpg

10. albin jansson, 25 år, arbetssökande, västervik.

Jag tillhör den generation som växt upp i ett Sverige präglat av nedskärningar och växande orättvisor. Folk har mest suttit tysta och accepterat det som skett – det håller inte längre! Vi måste inse att vill vi ha en bättre tillvaro måste vi gå samman och kämpa för den tillsammans.